Zorunlu ilköğretim çağına girmemiş çocukların eğitimini kapsayan ve isteğe bağlı olan okul öncesi eğitim kurumları, Türk Millî Eğitimi’nin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; ilgili Yönetmelikler doğrultusunda il millî eğitim müdürlüğünün teklifi ile valilikçe açılır ve aynı usulle kapatılır.

İllere göre anaokulu listesine erişim için tıklayınız.